שעת תיכנות אחת

350.00

בנק 5 שעות פיתוח

1500.00

בנק 10 שעות פיתוח

2500.00