250.00

התקנת תוסף שפות - WPML
התקנת תוסף WPML , הגדרת השפות הנוספות, הגדרת דף הבית ותפריטים לשפות הנוספות, הוספת סרגל מחליף שפות לתפריט הראשי
250.00

התקנת תבנית + דמו
התקנה והגדרת התבנית
התקנת תוספי התבנית
יבוא של הדמו
250.00

יבוא \ העברת אתר בין שרתים \ איחסונים
העברה וחיבור דיאנסים ברמת הדומיין
העברת התוכן והקבצים
הגדרה וחיבור התוכן לשרת החדש
הגדרת תיבות מייל או חיבור לגימייל
(שירות חינמי בהעברת האחסון אלינו)